Công nghệ gia công phay CNC

Sơ lược về công nghệ gia công phay CNC

Ứng dụng công nghệ gia công phay CNC là chức năng của các phần mềm CAD/CAM. Về lý thuyết có thể thực hiện đường chạy dao bất kỳ. Tuy nhiên để quản lý được dữ liệu chạy dao cho mục đích biên dịch tự động thành chương trình NC. Ngoài yêu cầu về tính công nghệ phương pháp chạy dao phải có quy luật toán học. Thông thường các chức năng gia công CNC được thiết kế theo phương thức điều khiển 2.5 trục, 3 trục, 4 trục, 5 trục (2.5x, 3x, 4x,5x).

Và theo quy luật hình học song song (parallel), xoắn ốc (spiral), tham số (parametric). Tùy thuộc vào nhu cầu các sản phẩm gia công của khách hàng (thô, bán tinh, tinh).

Và phụ thuộc công nghệ của máy gia công (2.5x, 3x, 4x hoặc 5x) thì các phần mềm CAD/CAM cho phép lựa chọn phương thức chạy dao thích hợp cho từng công đoạn gia công phay

Công nghệ gia công phay CNC
Công nghệ gia công phay CNC

Ưu điểm khi ứng dụng công nghệ CNC

Đường chạy dao trong công nghệ gia công phay CNC (toolpath) được xác định từ dữ liệu hình học chi tiết gia công như hàm số phụ thuộc vào thông số NC. Về hình học, đường chạy dao là đường cong được quản lý theo định dạng dữ liệu đồ họa như mọi đường cong hình học khác. Thông thường các phần mềm lập trình NC (hoặc CAD/CAM) quản lý đường chạy dao dưới dạng tập tin tọa độ chạy dao (Cutter Location – CL), bao gồm các điểm (point), đoạn thẳng (line), cung tròn (arc) để cấu thành lên đường chạy dao. Thông qua trình trợ giúp, tập tin CL cùng với mọi dữ liệu NC liên quan được biên dịch bởi trình hậu xử lý thành chương trình NC tương ứng theo định dạng yêu cầu, tham khảo thêm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0982.336.719